Baca Uygunluk Kontrolü Neden Yapılır?

Gaz yakımı gerçekleştiren cihazlarda bacaların bazı özellikleri, çalışma güvenliğini ve çalışma verimini etkileyen önemli faktörlerdir. Bu faktörlerin belirli düzeylerde bulunması ve yanma sonucunda oluşan atık gazların sağlıklı bir şekilde bacalar vasıtasıyla atmosfere tahliye edilmesi gerekir.

Bu özellikler arasında; bacaların çap oranları, yüksekliği, izolasyon özellikleri, kanal bağlantılarının düzeni ve nasıl montaj edildiği gibi özellikler bulunur.Bu nedenle doğru bir sistem bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi için baca uygunluk kontrolü hizmeti verilmektedir.

Bu hizmeti sağlayan firmamız, kontrol işlemini gerçekleştirdikten sonra baca uygunluk belgesi vermektedir. Bu belge sayesinde gaz bağlantınızı sağlamak için gerekli başvuruları yapabilirsiniz. Firmamız yetkili belgelere sahip olarak uzman bir kurum konumunda bu hizmeti vermektedir.

Baca Uygunluk Kontrolü Kimler Tarafından Yapılır?

Baca sistemlerinin doğru bir şekilde projelendirilmesi, imalatının ve montajının doğru şekilde yapılması kontrol işlemlerinde ortaya çıkabilecek sorunları engellemektedir.

Eğer, bu gibi noktalardan birinde sorun ya da yanlışlık bulunursa, baca yeterli çekiş işlemin sağlamaz, bağlantı ve birleşme noktalarında atık gaz sızıntısı gerçekleştirir ve verim kaybı oluşturarak insan sağlığına ve çevreye olumsuz bir şekilde etki eder.

Bu nedenle yetkili gaz dağıtım şirketleri belirtilen ayrıntılara dikkat ederek, bacanın fiziksel durumunun ve çekiş kuvvetinin yeterli düzeyde olduğunu belirten bir rapor talep etmektedir. Bu noktada baca uygunluk kontrolü işlemi firmamız gibi belirli yetkilere sahip kurumlar tarafından yapılan denetlemeler ve incelemeler sayesinde sağlanır.

Yasal olarak belirlenmiş özelliklere sahip olan bu işlemin sağlanması ile birlikte gaz kullanımı için gerekli olan yeterlilik belgesi alınabilir.

Baca Uygunluk Kontrolü Nerelerde Yapılabilir?

Baca sistemleri, gaz kullanımının gerçekleştirildiği ısınma veya üretim ihtiyaçlarının karşılandığı her yerde bulunmaktadır. Evlerde veya iş yerlerinde baca sistemi ile birlikte atık gazları dışarıya atan yakıt sistemleri bulunmaktadır.

Bu nedenle baca uygunluk kontrolü yetkili mühendislerimiz tarafından ev veya iş yeri gibi istediğiniz noktalarda profesyonelce gerçekleştirilebilir. Yapılan incelemeler sonrasında bulunan eksiklikler veya hatalar belirlenerek, bunların düzeltilmesi ve tamiratların gerçekleştirilmesi istenebilir. Daha sonrasında tekrar kontrol yapılarak, uygunluk belgesi verilmesi mümkündür. durdurulabilir.

Size sunulmuş olan test raporunu doğru bir şekilde değerlendirilmeniz ve eğer baca sistemi üzerinde bulunan bir sorun görülüyorsa, bu sorunun giderilerek yeniden muayene raporu istenmesi gerekmektedir.